Leszek Cichonski ze statuetką dziękuje:"Thanks Jimi" :-)